top of page

💡 Ideas and Suggestions

Public·139 members
Snake Boon
Snake Boon

Nơi này của Bến Tre dân cày rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


cách trồng mai phôi. Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, phố Vĩnh Thành, thị xã Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa đơn vị Đại hội hiệp tác thị trấn (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự phấn đấu, cố gắng sau 13 năm của chi hội trong khoảng lúc còn mang tên “Tổ liên kết sản xuất mai vàng”.

Xem thêm: nơi bán mai vàng.


Năm 2009, khi mới có mặt trên thị trường, “Tổ kết liên cung ứng mai vàng” chỉ sở hữu 16 thành viên (mỗi hộ là một thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, sở hữu 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ nâng cao lên 33 thành viên, trong đấy có 10 thành viên thoát nghèo bền vững. Diện tích cung ứng đạt 22 nghìn mét vuông, sản lượng trên 17 nghìn sản phẩm/năm. người mua mang thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page