top of page

💡 Ideas and Suggestions

Public·99 members

Rakúsko : Slovensko prenos 9 novembra 2023 Prúd


... Rakúsko. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou ... Logo Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina · Powered ...


Miestom dodania prepravných služieb bude preto SR. Prepravca tovaru služby zdaní slovenskou DPH, uvedie ju v daňovom priznaní, aj v kontrolnom výkaze v časti A1. Otázka č. 16 - Prepravné služby tovaru vykonané z územia SR do Nórska poskytnuté podnikateľovi z Nemecka, ktorý je usadený a identifikovaný pre daň v Nemecku Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá prepravou tovaru. Nemecký podnikateľ požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol prepravné služby vykonané z územia SR do Nórska. Ako má slovenský platiteľ postupovať z hľadiska DPH? Miesto dodania prepravných služieb sa určí v zmysle § 15 ods. Hokej 2023 v TV naživo - program a zápasy I SatelitnáTV.sk Rakúsko – Slovensko Priamy prenos hokejového zápasu Nemeckého pohára. (naživo). ČT sport, Zajtra 13:00, Hokej: Česko - Finsko. NOVA SPORT 1, Zajtra 16:55 ... výročia založenia tejto spoločnosti o vystúpenie slovenského tanečného súboru, ktorý je v SR registrovaným platiteľom dane. Slovenský tanečný súbor vystúpil v priestoroch českej obchodnej spoločnosti. Ako má slovenský tanečný súbor postupovať z hľadiska DPH? Odpoveď: Vzhľadom k tomu, že kultúrne služby sú poskytnuté zo strany slovenského tanečného súboru – platiteľa dane na objednávku voči českej obchodnej spoločnosti, určí sa miesto dodania týchto služieb v zmysle § 15 ods. miestom dodania je miesto, kde má sídlo zdaniteľná osoba z ČR – Česká republika. Kultúrne služby budú fakturované bez slovenskej dane, daň zaplatí český odberateľ v ČR. Slovenský tanečný súbor uvedie predmetné služby v súhrnnom výkaze. Dodanie služby uvediete v súhrnnom výkaze. Dodanie služieb do tretieho štátu Otázka č. 1 - Dodanie prác na hnuteľnom majetku vykonaných slovenským podnikateľom, ktorý nemá postavenie platiteľa pre podnikateľa z tretieho štátu Tuzemský podnikateľ, ktorý nie je registrovaný na DPH, sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH? Miesto dodania predmetnej služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH za predpokladu, že poskytovateľ služby zabezpečí dôkazy o tom, že odberateľ je zdaniteľnou osobou. Keďže tuzemský podnikateľ nie je registrovaný na DPH a dodáva cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu, nemá povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH. 6 zákona o DPH za obdobie, v ktorom bolo IČ DPH príjemcovi služby pridelené. V daňovom priznaní sa služba neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Otázka č. 23 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR registrovaného pre daň v ČR Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH a usadený v ČR – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové služby prostredníctvom internetu. Ako má predmetnú službu vyfakturovať – s DPH, alebo bez DPH? Slovenský platiteľ poskytuje softvérové služby s miestom dodania v zmysle § 15 ods. Z uvedeného vyplýva, že z hľadiska DPH nemá k danému prípadu žiadne povinnosti. Otázka č. 2 - Dodanie prác na hnuteľnom majetku vykonaných tuzemským platiteľom pre podnikateľa z tretieho štátu Tuzemský platiteľ sa dohodol na základe objednávky podnikateľa z Ukrajiny, že mu vykoná opravu stroja. Aké má povinnosti z hľadiska zákona o DPH? Tuzemský platiteľ vykonal cezhraničné služby pre zdaniteľnú osobu z tretieho štátu (Ukrajina), t. Formulár PD U2 (E 303) - Potvrdenie týkajúce sa udržania 17. 2. 2022 — prenos dávky v nezamestnanosti, a to: Vzor formulára nájdete TU. Situácia č. 1. Mária pracovala v Rakúsku a po skončení pracovného pomeru ... ak si tieto služby objednal podnikateľ z ČR, ktorý je registrovaný na DPH a usadený v ČR, potom slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou „ prenesenie daňovej povinnosti“ a podá súhrnný výkaz (buď mesačný alebo štvrťročný podľa toho, či dodáva aj tovary do IČŠ a v závislosti od ich hodnoty – bližšie viď § 80 ods. V daňovom priznaní k DPH predmetnú službu neuvádza, rovnako ani v kontrolnom výkaze. Otázka č. 24 - Softvérové služby dodané slovenským platiteľom voči podnikateľovi z ČR, ktorý si služby objednal pod slovenským IČ DPH Slovenský platiteľ – fyzická osoba – sa zaoberá softvérovou činnosťou. Český podnikateľ – registrovaný na DPH v SR, kde má stálu prevádzkareň – požiadal slovenského platiteľa, aby mu poskytol softvérové služby prostredníctvom internetu. Montáž a demontáž lešenia sme vykonali v Rakúsku. Ako sa určí miesto dodania tejto služby? Keďže sa lešenie po montáži nestane súčasťou nehnuteľnosti, montáž a demontáž lešenia sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. Miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, to znamená, že miesto dodania služby je tam, kde má sídlo príjemca služby, t. v Rakúsku. Predmetnú službu fakturujete s prenesením daňovej povinnosti na odberateľa z Rakúska. Určenie miesta dodania služieb podľa § 15 zákona o DPH ... Rakúsko. Slovenský platiteľ vyfakturuje službu bez dane s poznámkou Logo Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina · Powered ... Rakúsko prenos 26 augusta 2023 pred | Meals & nutrition 26. 8. 2023 — [živý šport] Slovensko : Rakúsko prenos 26 augusta 2023 pred 4 dňami — Slovensko môžu v europarlamente niekoľko mesiacov reprezentovať ... DPH v Rakúsku 1. 3. 2016 — slovenská spoločnosť bez registrácie na DPH v Rakúsku Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos ... Všeobecný formát ISO20022 kreditnej prenos je k Pridané nové platby formát je dostupný: všeobecného ISO20022 kreditnej prenos formát Rakúsko (pre-SEPA platby). Slovenčina (Slovensko) Vaše možnosti ochrany ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page